REGULAMIN GOŚCIŃCA MAZUR, KARCZMY ZACISZE

SERDECZNIE WITAMY I ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO POBYTU
Prosimy naszych gości o zapoznanie się z regulaminem.

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłosić do recepcji w przed dzień wyjazdu, w miarę możliwość postaramy się je spełnić.

2. Prosimy zapoznać się z planem ewakuacyjnym na wypadek pożaru.

3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.

4. Osoby odwiedzające gości proszone są o opuszczenie pokoi przed godz. 22:00.

5. W pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, czajników urządzeń gazowych oraz przyrządów nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju . Nie dotyczy ładowarek, zasilaczy, akcesoriów urządzeń RTV oraz komputerowych.

6. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotów wartościowych lub pieniędzy pozostawionych w pokoju.

7. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt odbiorcy. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.

8. Obsługa może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

9. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.

10. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

11. Po upływie terminu pobytu Gość jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze w recepcji. Pracownik obiektu ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Gościu i obciążyć go karą pieniężną za ewentualne zniszczenia w pokoju.

Recepcja:
Czynna w godzinach 8:00 – 20:00
Kontakt: +48 506-137-368

Restauracja:
Śniadania w formie bufetu szwedzkiego w godzinach 8:00 – 10:00