Project Description

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu

U

Utworzone w 1980 roku Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego mieści się w Leśniczówce zwanej przed wojną Seehorst, a obecnie Pranie. To klimatyczne miejsce tuż nad Jeziorem Nidzkim utrwaliło się w historii dzięki pobytom i twórczości wybitnego polskiego poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Miłość do tego miejsca pozwala poecie i jego żonie planować przeprowadzkę na stałe do Puszczy Piskiej. Plany rodziny Gałczyńskich niweczy śmierć poety w 1953 roku. W leśniczówce powstały min.: Kronika Olsztyńska, Niobe, Wit Stwosz, Rozmowa liryczna, Spotkanie z matką, Księżyc , W leśniczówce, Ojczyzna i inne

Muzeum czynne jest przez cały rok od godz. 9.30 do 17.00 oprócz poniedziałków i dni poświątecznych.